Punkt Katechetyczny

niedziela 10:30 (2 grupy), piątek 18:00

Od kilku lat w naszym zborze działa punkt katechetyczny. Został on zarejestrowany przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu. Nauczanie prawd biblijnych odbywa się w dwóch grupach uczniów (młodszej i starszej). Na zajęcia dla każdej z grup przeznaczono jedną godzinę lekcyjną tygodniowo. Rodzice lub młodzież starsza otrzymują od nas zaświadczenie dla wychowawcy klasy z informacją o tym, że dziecko bierze udział w zajęciach z religii w naszym kościele, a na koniec roku świadectwo, na podstawie którego szkoła wpisuje ocenę z religii na świadectwie szkolnym.