Nabożeństwa

niedziela i święta, 10:00

W każdą niedzielę spotykamy się na nabożeństwie, w trakcie którego koncentrujemy się na kilku ważnych aspektach:

  1. Oddanie Bogu chwały – poprzez modlitwę i wspólny śpiew.
  2. Nauka Słowa Bożego – słuchanie fragmentów Pisma Świętego oraz kazania, które ma pomóc w zrozumieniu Pisma Świętego i w jego praktycznym zastosowaniu w życiu codziennym.
  3. Wspólnota – poprzez słuchanie świadectw o działaniu Boga w życiu innych osób, wspólne modlitwy o nasze potrzeby i rozmowy po nabożeństwie przy kawie i herbacie.
  4. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej (raz w miesiącu) – przy czym wszyscy wierzący spożywają wieczerzę pod dwiema postaciami: chleba i wina.