Dzieci i młodzież

Spotkania młodzieżowe B55 – piątek, 18:30

Spotykamy się zwykle co piątek i spędzamy razem czas budując ze sobą relacje. Podczas spotkań rozważamy tematy dotyczące Boga i jego roli w naszym życiu oraz szukamy odpowiedzi na ważne życiowe i społeczne tematy w świetle Pisma Świętego. Nie brakuje także czasu na integracje, wspólne gry oraz rozmowy. Każde spotkanie jest otwarte, więc z chęcią witamy nowe osoby. Uczestniczymy także w życiu kościoła w ramach różnych wydarzeń i obozów. W ramach spotkania dla osób uczących się w szkole ponadpodstawowej istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o ocenie z religii.  (Dla osób 15+)


Szkoła Niedzielna dla dzieci (2 grupy) – niedziela, 10:00

Od kilkunastu lat przy naszym zborze działa oficjalny punkt katechetyczny. Został on zarejestrowany przy Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu. Nauczanie prawd biblijnych odbywa się w sumie w trzech grupach. Na zajęcia dla każdej z grup przeznaczono jedną godzinę lekcyjną tygodniowo. Rodzice lub młodzież starsza otrzymują od nas zaświadczenie dla wychowawcy klasy z informacją o tym, że dziecko bierze udział w zajęciach z religii w naszym kościele, a na koniec roku świadectwo, na podstawie którego szkoła wpisuje ocenę z religii na świadectwie szkolnym.