Elbląg Summer Club 2020

 

Zapraszamy na Wakacyjny Klub Biblijny z Irlandczykami
ELBLĄG SUMMER CLUB

WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE Z POWODU REZYGNACJI Z PRZYJAZDU GRUPY Z IRLANDII PÓŁNOCNEJ ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ.

Miejsce: Kościół Chrześcijan Baptystów w Elblągu, ul. Bema 55a
Termin: 20-24 lipca, codziennie w godz. od 9:00 do 15:00
Wiek: 7-13 lat
Koszt: 80 zł (w cenie obiad – catering)

Wpłat należy dokonać pierwszego dnia Klubu (20 lipca od godz. 8:30)
W programie: angielski, gry, zabawy, muzyka, aktywności na zewnątrz, interaktywne lekcje biblijne

Zgłoszenia przez poniższy formularz (Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika oraz informacji kontaktowych)

Dodatkowe informacje: tel. 516 428 452

Planujemy przeprowadzenie wydarzenia w budynku naszego kościoła przy ul. Bema 55a (tak jak w latach 2007-2017), w ramach wewnątrzkościelnej działalności ewangelizacyjnej o nazwie „Wakacyjny Klub Biblijny”. 

Uwagi:

Z powodu panującej epidemii koronawirusa może dojść do sytuacji, w której przyjazd misjonarzy z Irlandii nie będzie możliwy. W takim przypadku wydarzenie zostanie przełożone na inny termin lub zrealizowane bez udziału gości z zagranicy. Informacja o ewentualnym przełożeniu wydarzenia lub o zmianie jego charakteru zostanie niezwłocznie opublikowana, a osoby zgłoszone otrzymają powiadomienie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia na piśmie o braku u uczestnika klubu infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz potwierdzą pisemnie, że osoby te nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem klubu. Uczestnicy klubu zobowiązują się do stosowania się do wytycznych i regulaminów klubu, związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.